• No products in the cart.
Proceed to Checkout

‘A Nutturna

Nino Martoglio

(’ntra la vanedda di S. Caterina, a quattr’uri di notti)

– Ciccu, dammi ’ssu la, San Chitarraru
di la Madonna! – Prestu, ca c’è Rosa
c’aspetta ’a ’tturna. – ’I cordi s’allintaru!…
– Brau! E ’a carusa? – Ca si v’arriposa…

– E tannu sperdi a trunzu!… Va, accurdaru?…
– Cu’ fussi ’u capu ’a ’tturna! – Chi c’è cosa?
– Non disprizzannu… me’ cumpari Maru…
a prifirenza di l’amici… – (Posa

’ssu minnulinu, Carmelu…) Parrati…
– Avi ’na bona vuci di supranu…
– Mi nni cumpiaciu, e poi? – Siti prigati…

– Di chi? – D’accumpagnallu… – E si n’ ’o fanu?…
– Sfasciamu baulli e porti allannati!…
– Scrusciu faciti, allura ddà, ’ntr’ ’o chianu!

Scroll to top