• No products in the cart.
Proceed to Checkout

La fata galanti

Giovanni Meli

“Vogghiu sapiri, o Fata mia, cui siti?

Qual è lu vostru nomu appropriatu?

Pirchì ’un putennu darivi autra gloria

l’avirò sempri fissu a la memoria.

Idda rispunni: la tua curtisia

mi sforza a palisariti cu’ sugnu;

iu sugnu la tua propria fantasia”

Scroll to top