• No products in the cart.
Proceed to Checkout

Lu Disìu

Nino Martoglio

–  Tuttu dipenni dalla circustanza
ca ci ammatti alla donna ‘ntirissanti.
Mintemu: àvi un disìu di ‘na pitanza,
comu fussiru funci… e fa un liafanti.
 
O puramenti si tocca la panza
mentri ca guarda un pezzu di ‘gnuranti:
ci nasci un figghiu ca, diminiscanza,
è sceccu, vita natural duranti.
 
Per cui il disìu di donna in gravitanza
– mi spiegu ? – è l’occhiu di la simpatia.
– Giustu, la spiega è facili abbastanza:
Mintemu una ch’è ‘ncinta guarda a tia,
si ‘mprissiona e, parrannu ccu crianza,
sbróccula un sceccu di Pantiddaria!

Scroll to top