• No products in the cart.
Proceed to Checkout

Lu veru piaciri

Domenico Tempio

“Non cantu l’armi: li lassamu stari

in manu di li vappi e spataccini.

Chi gustu bruttu è chistu di cantari

straggi, sbudiddamenti, ammazatini!

Lu sulu dirlu già mi fa trimari

lu piddizzuni, e s’aprinu li rini.

Fora di mia li truci oggetti e l’iri:

amu la Paci, e cantu lu Piaciri”

Scroll to top